Tenk på et tall

Den nye arbeidsministeren trenger ikke mer statistikk men bedre tenking om kvinners sykefravær.

Vi har fått ny arbeidsminister. Kvinne, trebarnsmor, leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk, med historie og statsvitenskap i sin faglige portefølje. Anniken Huitfeldt er forelagt de siste tallene som bekrefter økende forskjell mellom menns og kvinners sykefravær. Kvinner har nå i følge NAV 60 prosent høyere legemeldt fravær enn menn, mot 50 prosent i 2001. Riktignok er det en viss uenighet om regnemåte, men kjønnsforskjellen i sykefravær har økt gradvis over de siste 30 årene. Mark Twain er tillagt sitatet om at det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk. Norske kvinner lever lenger enn menn. Kvinner har med andre ord bedre helse, de går oftere til lege og er mer sykemeldt enn menn. Det er noe som ikke stemmer. ”Forskerne river seg i håret”, skriver Aftenposten 4.oktober. Når vi ikke vet årsakene til at kvinner er mer syke enn menn, så er det også vanskelig å sette inn tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær” sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Nå vil hun ha innspill fra fagorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger for å få ned sykefraværet.

Det er nesten så man ikke tror det man leser. Tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær? Innspill fra partene i arbeidslivet? Det er grunn til å minne om at helsemyndighetene, partene i arbeidslivet og NAV nettopp avsluttet et stort, dyrt, arbeidskrevende og relativt meningsløst prosjekt som – for gud vet hvilken gang – er ment å redusere sykefraværet. Jeg satt selv til bords. Kvinner var et tilbakevendende tema. Vi kom egentlig ikke av flekken, rett og slett fordi kartet ikke stemmer med terrenget.

Terrenget. Igjen. Kjedelig men nødvendig repetisjon fra en fastlege som ser inn i dette landskapet daglig. Kvinner sykemeldes oftere enn menn for hverdagsstress og samlivstrøbbel. Oversatt til et annet språk heter det å ta ansvar. I diagnosefeltet på sykemeldingsblanketten står det noe upresist “psykisk”. Omsorgsfulle kvinner med gode instinkter salderer med jobb, ikke barn og gamle foreldre, når regnestykkene ikke går opp. Bruken av gradert sykemelding – altså redusert nærvær på jobb – er vesentlig høyere hos kvinner enn hos menn. Kravet om heltidsjobb for kvinner er en politisk fanesak. Problemet er at når de har fått jobben, viser det seg i praksis å bli for mye for mange.

Kvinners yrkesidentitet er historisk sett dårligere forankret enn menns. For 30 år siden – det vil si omtrent da kjønnsforskjellene i sykemelding begynte å ta av – var under halvparten av norske kvinner sysselsatte eller aktive arbeidssøkere. I dag er syv av ti kvinner i jobb, mens menns yrkesdeltagelse er den samme som på midten av 1970-tallet. Siden 1972 er menns ukentlige arbeidstid redusert med omkring fem timer, kvinners med halvannen time. Rammebetingelsene for det private fellesskapet rundt reproduksjon og omsorg er dramatisk endret på kort tid. I Norge i dag er 80 % av alle ettåringer i barnehage. Av disse er 85 prosent i barnehagen mer enn 40 timer i uka, 91 prosent mer enn 33 timer per uke. Dette tidlige adskillelseseksperimentet blir oppsummert som en sosialdemokratisk suksess. Morsrollen er devaluert i et politisk prosjekt som kvinner har all grunn til å kjenne ubehag ved. Man kan bli syk av ambivalens. Noen ganger er sykdom et sunnhetstegn.

Et råd til Anniken Huitfeldt, siden hun synes dette er vanskelig å forstå, er å snakke med veldig mange kvinner utenfor Arbeiderpartiets kvinnenettverk før hun ber om flere innspill fra partene i arbeidslivet.

Publisert i Klassekampen 13.10.12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s