Monthly Archives: January 2014

Den gode viljen

Helsemyndighetene gir jordmødre mandat til å herje med gravide

Svangerskapskontroll het det. Før noen kom på at ”kontroll” sendte ut feil signaler og døpte oppfølgingen av gravide om til svangerskapsomsorg. Erfaring tilsier at man bør følge nøye med når offentlige tiltak skifter navn, særlig hvis det nye navnet er snilt og vagt. De gammeldagse svangerskapskontrollene ble utført av leger som målte og veide, tok prøver for blodtype og smittestatus, samt sjekket urinen for bakterier og sukker. Etter hvert har jordmødrene overtatt det meste av ansvaret. I profesjonskampen om hvem som skulle ”eie” de gravide, var jeg blant dem som ønsket jordmødrene hjertelig velkommen. De forvalter detaljkunnskap om svangerskap og fødsel, og de kan tilby en ramme rundt oppfølgingen som er tilpasset kvinnens behov.

 Min tillit til at svangerskapsomsorgen er i kloke jordmorhender har fått en knekk. Jordmødrene som tradisjonelt har stått for trygghet, ro og skreddersydd beredskap tilpasset den enkelte, har kastet seg på kartleggingstrenden. Helsedirektoratet har åpenbart holdt seg med rådgivere med stor tro på enkle virkemidler og egen potens. I forslag til revidert veileder for svangerskapsomsorgen anbefales det at alle gravide skal utsettes for nærgående og gjentatte spørsmål om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep: ”Blir du noen ganger ydmyket av partneren din, tidligere partnere eller andre?” ”Har noen gjort noe seksuelt mot deg som du ikke har ønsket? Hvis ja, når og av hvem?”

 Det er forskjell på å beskrive verden og å forstå den, og vegen fra forståelse til endring er kronglete. Når jordmor får eller tiltar seg et uinnskrenket mandat til å grave i det aller mest skambelagte og smertefulle hos alle sine gravide, lurer jeg på om oppdragsgiver har tenkt godt nok om konsekvenser og mulige utilsiktede bivirkninger. Å spørre en glad, frisk gravid – forventningsfull i sitt første møte med jordmor – detaljert om vold og seksuelle overgrep, er i beste fall udannet og klønete. I verste fall aktiverer det tanker og minner kvinnen ikke er tjent med der og da. Fortrenging er en undervurdert mestringsstrategi. Å invitere til betroelser fra en kvinne som faktisk lever i et voldelig forhold, krever at den som spør vet hvor spørsmålene treffer og har noe troverdig å tilby. Har man tenkt på at situasjonen kan bli verre eller til og med farligere for kvinnen etter at informasjonen er avgitt? Jordmor treffer mange gravide for første gang og har lite eller ingen forkunnskap om kvinnenes livssituasjon. Vold i nære relasjoner ser ofte annerledes ut i virkeligheten enn i brosjyrene.

 Det foreligger også en ny ”veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen” – foreløpig til utprøving i noen forsøkskommuner – der Helsedirektoratet anbefaler alle å oppsøke jordmor så snart de vet at de er gravide for en såkalt ”tidlig samtale om alkohol og levevaner”. Innholdet er primært en nitid, kvantifisert, skjemabasert kartlegging av kvinnens alkoholinntak året før hun ble gravid og i svangerskapet: ”Hvor mye alkohol drakk du året før du ble gravid? Hvor ofte? Hvor mange alkoholenheter? Drakk du alkohol i svangerskapet før du oppdaget at du var gravid? Hvor mye?” I 2013 svarte tre prosent av gravide i en spørreundersøkelse at ”det er vanskelig å være totalavholdende fra alkohol selv om jeg er gravid”. Screening er neppe en kostnadseffektiv strategi for å finne dem.

 ”Det vil helst gå godt”, sier vi besvergende. Det er statistisk veldig sant om svangerskap og fødsel i Norge. Helsedirektoratet nærmer seg de gravide som om de er tikkende bomber. Det er respektløst, dumt og noen ganger farlig.

 

Publisert i Klassekampen 25.januar 2014